ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล >>>(ข้อ1-2)

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ>>>(ข้อ3-5)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>>>(ข้อ6-8)

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส>>>(ข้อ9-11)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การป้องกันการรับสินบน>>>(ข้อ12-13)

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ>>>(ข้อ14)

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องการทุจริต>>>(ข้อ15-19)

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน>>>(ข้อ20)

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร>>>(ข้อ21-22)

ประกาศเผยแพร่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *