รายงาน สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560  >>>>download

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561  >>>>download

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  >>>>download

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561  >>>>download

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561  >>>>download

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  >>>>download