โรงพยาบาลเพ็ญ

ที่อยู่ 46 ม.1 ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150

ที่ตั้ง จ.อุดรธานี อ.เพ็ญ ต.เพ็ญ หมู่ 1

โทร. 042-279106

โทร.042-279302

โทร. 042-279238

โทร.042-279372

แฟกซ์ 042276159 (บริหาร)

แฟกซ์ 042279159 (งานประกัน)

อีเมล์ phenhospital.1@gmail.com

 

Facebook Page

ตำแหน่งที่ตั้ง