ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่า 150 กิโลวัตต์พีค โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟ

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหั

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดระบบคัดกรองอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดระบบคั