สแกน QR Code หรือ CLICK LINK เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเพ็ญ

CLICK  LINK

หรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. E-mail : phenhospital.1@gmail.com

2. โทรศัพท์ : 042-279106 ต่อสาย 106 , โทรสาร : 042-279532

3.ที่อยู่ : 46 ม.1 ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150

5. เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/www.phenhospital.go.th/