ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ “ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า” โรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ขอเชิญ เข้าร่วม โครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพร