ตัวชี้วัดที่ 11 : EB23-EB24  รายละเอียด ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต>>>https://drive.google.com/open?id=1MZSQ0h6cFavvv5nuO0i2bAIyZLlkJ5bt

แผนส่งเสริมคุณธรรม  >>>https://drive.google.com/open?id=1DoYx5IP77Prv_OKchv0_90hdCV0dh0L1

รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต>>>https://drive.google.com/open?id=15pyxd66SfHmaxEs922PPvLOmUxV9TQeX

รายงานผลการกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม>>>https://drive.google.com/open?id=15pyxd66SfHmaxEs922PPvLOmUxV9TQeX

แบบรายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต>>รายงานผลแผนปราบปราม

แบบรายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม>>รายงานผลชมรมจริยธรรม

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม>>https://drive.google.com/file/d/1DxDvSezJidf3oJ7VwDDbn7v_qdfvxBAJ/view?usp=sharing

แบบรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต>>รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต