โรงพยาบาลเพ็ญก่อตั้งเมื่อ ปี 2519 มีขนาด 11.3 ไร่ เป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัย(ศพด.) โดยมีแพทย์จาก โรงพยาบาลศิริราช หมุนเวียนกันมาทำการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่
จนกระทั่งปี 2522 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง แต่ใช้อาคารเดิม จนมาถึงปี 2525 อดีตวุฒิสภา คุณกำจร เชาร์นรักษ์ ได้บริจาคตึกผู้ป่วยในขนาด 60 เตียง

(ตึกสกลสังฆปรินายก 4) ให้กับ โรงพยาบาลเพ็ญ ตามโครงการขยาย โรงพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยเงินบริจาค จึงได้ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ในปี 2559 รพ.เพ็ญมีการขยายทั้งด้านการบริการ ทั้งด้านบุคลากร จึงได้ปรับจำนวนเตียงเป็น รพ.ชุมชนขนาดใหญ่ F1 ขนาด 120 เตียง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน