ตัวชี้วัดที่ 1 : EB1-EB4  รายละเอียด ดังนี้

แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้อง>>>แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้เสนอ

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)
เดือน ธันวาคม 2562>>>https://drive.google.com/open?id=1HtYE6hRfyiVHds3-ET5xYajWl90J_yCk

เดือน มกราคม 2563>>>https://drive.google.com/open?id=1PG5yRPnvPeIxrpZXJyeh1PXuy_R16e82

เดือน กุมภาพันธ์ 2563>>>https://drive.google.com/open?id=14HJSsOb30mdaFobBdT2Utnh_rhWIYaRg

เดือน มีนาคม 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1hMKAF14awmfFv_8R7hXzwsrRNwm8PlQR/view?usp=sharing

เดือน เมษายน 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1AEwMp8CMGzAQEbFpXtqgogGy8fdMrFvH/view?usp=sharing

เดือน พฤษภาคม 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1DQiKVWS7ednufAFC6YZn6tLKBRsNgwQi/view?usp=sharing

เดือน มิถุนายน 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1J4mJ-OHX9UyrzFa4HosT9m4o0OLcvhpl/view?usp=sharing

เดือน กรกฎาคม 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1v0Wv_IM8atJVKQ7ZXsbeRAvumH5IrjB8/view?usp=sharing

เดือน สิงหาคม 2563>>>https://drive.google.com/file/d/1v0Wv_IM8atJVKQ7ZXsbeRAvumH5IrjB8/view?usp=sharing

วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ผ่านมา>>>วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ผ่านมา

ชุดบันทึกจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด>>https://drive.google.com/file/d/1sxebM1L66waMtqTzk6o3CzI00wO8AsWp/view?usp=sharing

แบบรายงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และสขร.1 >>https://drive.google.com/file/d/1EVTr04eE7uieumaUzRCqrHMtpF46oYrp/view?usp=sharing

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส 4>>>https://drive.google.com/file/d/14VW31PUuZGHYXD4zf9TEq4EtJ3rnbCkf/view?usp=sharing