MOIT 15

1.1 บันทึกขัอความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นขอบ และอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรของโรงพยาบาลเพ็ญ

1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ผานความเห็นขอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ITA 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *